O nas

 

Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta,

która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.

ALICE MILLER

 

Stowarzyszenie powstało w 1998 r. jako nieformalna grupa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2001 roku jesteśmy formalnym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

Nasze działania koncentrują się na:

  • Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i dyskryminacji
  • Umożliwianiu rozwoju osobistego beneficjentów naszych działań w ramach szkoleń, warsztatów i działań socjo i psychoterapeutycznych w Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego
  • Wspieraniu inicjatyw lokalnych
  • Działaniach na rzecz wyrównywania szans
  • Edukacji i profilaktyce
  • Wspieraniu aktywności artystycznej i kulturalnej

Jesteśmy organizacją skupiającą profesjonalistów chętnych do współpracy i gotowych do działania.

Zapraszamy do kontaktu…