Psychoterapia psychodynamiczna

 

Psychoterapia psychodynamiczna (analityczna, wglądowa)…

Jest opartą na rozmowie metodą pracy nad problemami emocjonalnymi i interpersonalnymi. Wywodzi się z założeń teorii psychoanalizy. Według tego podejścia życie psychiczne rozumiane jest jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, w części nieświadomych, a wywierających istotny wpływ na świadome myśli, uczucia, zachowania i relacje międzyludzkie.

Ten rodzaj terapii stosuje się w problemach: nerwicowych, depresyjnych, psychotycznych oraz w sytuacjach powtarzających się niepowodzeń życiowych i trudnościach w nawiązywaniu satysfakcjonujących związków z ludźmi. Przeznaczona dla osób ciekawych siebie, gotowych odkrywać nieuświadamiane aspekty swojego zachowania i związki pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Sesja indywidualna trwa 50 minut.