Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z materiałów przygotowanych i opracowanych przez członków Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że przydadzą się one Państwu w codziennej pracy i rozwoju zainteresowań.

CHOROBY SOMATYCZNE

ASERTYWNOŚĆ

AIDS

ADHD

NARKOMANIA

ANALIZA TRANSAKCYJNA

PRZEMOC

PROSTYTUCJA – Jako zjawisko społeczne i problem niedostosowania społecznego Raport o środowisku osób pracujących w seksbiznesie na przykładzie miasta Szczecin

SAMOBÓJSTWA – jako zjawisko społeczne szczególnej wagi

STRES i jego wpływ na rozwój chorób serca

SPOSOBY BADANIA GRUPY

DIAGNOZA I POMOC – osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych

O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ

Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży – Danuta Flis

Psychologiczne czynniki rozwoju chorób układu krążenia


STRIKCIORR (2)