Agnieszka Śmiechowska – psychoterapeuta, socjoterapeuta (koordynator Centrum)

Anna Kurnatowska – psycholog, psychoterapeuta

Elżbieta Brodnicka – psycholog

Justyna Litke-Krzyżaniak – psycholog, psychoterapeuta

Karolina Drelich – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Tamara Zieńkowicz – pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

Alicja Tomczak-Mirecka – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Anna Bielida – psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta

 

Stacjonarnym superwizorem kadry psychoterapeutycznej jest

lek. med. Jeremi Kośmicki – psychiatra, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor PTPPd

Więcej informacji na temat naszych specjalistów znajdą Państwo poniżej . . .


 


Agnieszka Śmiechowska – psychoterapeuta, socjoterapeuta

koordynatorka Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego 

tel.: 604 406 936, e-mail: a.j.smiechowska@gmail.com

Ukończyłam studia socjologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Wcześniej specjalizowałam się w zakresie Doradztwa Psychospołecznego oraz Socjologii Kultury. Ukończyłam specjalistyczne Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, oraz  Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – obie rekomendowane przez PTP i spełniające wymogi Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zdobywałam pracując min. w Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego przy Stowarzyszeniu „Stricte”, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J.Korczaka w Szczecinie oraz realizując zadania socjo- i psychokorekcyjne w ramach projektów konkursowych Gminy Miasto Szczecin. Od 13 lat jestem trenerem i szkoleniowcem realizującym programy terapeutyczne i rozwojowe.  Pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZOZ MSWiA w Szczecinie, Współpracuję również z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP jako pracownik dydaktyczny na kierunku Kryminologia.

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych par oraz terapię grupową. Specjalizuję się w pomocy osobom  w sytuacjach kryzysowych poszukującym wsparcia i lepszego rozumienia siebie i swoich problemów. Pracuję pod stałą superwizją psychoterapeutów i superwizorów rekomendowanych przez PTPPd.


Anna Kurnatowska – psycholog, psychoterapeuta

tel.: 668 385 895, e-mail:  akurnatowska.psych@gmail.com

006 (1)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyłam studia licencjackie: Doradztwo Psychospołeczne oraz studia magisterskie: Socjologia oraz kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam szkolenie podstawowe z zakresu psychoterapii  w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

W Centrum Rozwoju Psychicznego w Szczecinie prowadzę terapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par. W ramach działalności w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte” prowadzę zajęcia warsztatowe z młodzieżą dotyczące min. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Biorę udział w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących terapii i diagnozy.

 


Elżbieta Brodnicka – psycholog

tel.: 501 746 870, e-mail: ebrodnicka@wp.pl

e

Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2006 roku. Odbyłam dwa moduły specjalizacyjne: Psychologia Kliniki Psychiatrii oraz Psychologia Oddziaływania – Model Integracyjny w Psychoterapii. Brałam udział w wielu szkoleniach i konferencjach (m. in. „Wygrać z depresją”, Okręgowej Izby Lekarskiej, Psychologiczna ekspertyza sądowa”  Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie, „Podstawy pracy psychologa w jednostce wojskowej” Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Integratywną psychoterapię zaburzeń lękowych” Polskiego Instytutu Psychotereapii Intergratywnej). Posiadam również certyfikat z Neurolingwistycznego Programowania na poziomie praktyka.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, Ośrodku Wychowawczym dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Polskim Związku Niewidomych, Podgórskiej Poradni Lekarskiej, Krakowskim Ośrodku Programów Profilaktycznych. Prowadziłam warsztaty, szkolenia oraz wykłady z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju osobistego, profilaktyki narkomanii itp.  Prowadziłam rozwojowe warsztaty dla kobiet, brałam udział w Rozwojowym Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron w Krakowie.

Aktualnie pracuję jako konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej w jednostce wojskowej w Szczecinie, gdzie poza szeroką profilaktyką psychologiczną zajmuję się żołnierzami (głównie uczestnikami misji zagranicznych) i ich rodzinami. Jestem również biegłym sądowym wpisanym na listę biegłych Sądu Okręgowego w Szczecinie. W Stowarzyszeniu Stricte zajmuję się głównie poradnictwem psychologicznym osób w depresji, zaburzeniach lękowych, PTSD, kryzysie, utracie sensu życia i żałobie.


Justyna Litke-Krzyżaniak – psycholog, psychoterapeuta

tel.: 502 693 018

Ukończyłam pięcioletnie studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na poznańskiej uczelni ukończyłam także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Jestem również absolwentką Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie jestem uczestnikiem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (ukończyłam trzy lata z czterech), swoją pracę terapeutyczną superwizuję u psychoterapeutów z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Brałam udział w wielu specjalistycznych szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w Jednostce Wojskowej nr 2901, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym oraz Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym, gdzie pracuję od 2010 roku aż do dziś. Od kilku lat zajmuję się także opiniowaniem jako biegły sądowy psycholog . Udzielam porad i konsultacji psychologicznych, prowadzę terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży.


Karolina Drelich – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

tel.: 600 037 776

dac790b85d

Ukończyłam psychologię o spec. psychologia kliniczna. Jestem absolwentką pedagogiki, socjologii oraz doradztwa psychospołecznego. Odbyłam specjalistyczne szkolenie z zakresu socjoterapii i psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W pracy psychologicznej integruję wiedzę wynikającą z wszechstronnego wykształcenia. Posiadam przygotowanie do pracy indywidualnej jak i grupowej. Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Szczecinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą uzyskałam pracując w placówkach oświatowych. Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi, przewlekle chorymi somatycznie w Domu Pomocy Społecznej.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prowadzę terapię indywidualną. Jestem trenerem tzw. kompetencji miękkich, prowadzę warsztaty i szkolenia rozwoju osobistego. Aktualnie uczestniczę w rekomendowanym przez PTP szkoleniu dla psychoterapeutów w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej KCP w Krakowie. Pracuję pod stałą superwizją superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Tamara Zieńkowicz – pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

tel.: 695 426 806 , e-mail: tamara.zienkowicz@o2.pl

12721579_546172772214432_1957128570_n Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego (socjologia zachowań ludzkich), ukończyłam też Podyplomowe Studia Pedagogiczne. Odbyłam specjalistyczne szkolenie z zakresu socjoterapii w Pomorskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie uczestniczę w rekomendowanej przez PTP Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Swoją pracę terapeutyczną superwizuję u psychoterapeutów z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Moją pasją jest dla mnie psychoterapia dzieci i młodzieży, którą prowadzę z pełnym zaangażowaniem.

Alicja Tomczak-Mirecka – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

tel: 506 136 232

Alicja Mirecka - Tomczak

Jestem absolwentką psychologii UAM, ukończyłam specjalność kliniczną.

Zdałam „Test 101” z Analizy Transakcyjnej, oraz odbyłam szereg szkoleń z tego zakresu. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w PCP. Rozpoczynam ostatni rok nauki w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne szkole psychoterapeutycznej (KCP). Jestem członkiem Stowarzyszenia PTPPD.

Moją pracę poddaje regularnym superwizjom u rekomendowanych przez PTPP superwizorów. W Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych oraz  psychoterapią  i socjoterapią dzieci i młodzieży.

 

 


Anna Bielida – psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta

tel.:  503 174 715, e-mail: bielida-portal@wp.pl

zdjecie-na-stroneJestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam psychologie – specjalność kliniczna. Ukończyłam 4-letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jestem absolwentką Psychotraumatologii na SWPS w Warszawie. Ukończyłam podstawowe szkolenie z podejścia terapeutycznego EMDR – szkolenie prowadziła Anna Rita Verardo. Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR EUROPE, kończy się uzyskaniem certyfikatu EMDR-Basic Training Level 1 i upoważnia do prowadzenia terapii metodą EMDR.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując od 17 lat w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie. A także prowadząc szkolenia z zakresu psychologii i psychotraumatologii. Swoją pracę systematycznie superwizuje u dr Elżbiety Zdankiewicz – Ścigały – SWPS Warszawa

W Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE zajmuję się profesjonalną pomocą w osiągnięciu utraconej równowagi psychicznej i odnalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji za pomocą terapii. Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Pracuję w podejściu EMDR – jest to terapia, która integruje elementy standardowych technik terapeutycznych. Pozwala pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Szczególnie zalecana jest w przypadku zaburzeń zapoczątkowanych przez wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne, traumy  Jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.


STRIKCIORR (2)

Dodaj komentarz