dr Błażej Karwat – psycholog

Agnieszka Śmiechowska – psychoterapeuta, socjoterapeuta (koordynator Centrum)

Anna Kurnatowska – psycholog, psychoterapeuta

Elżbieta Brodnicka – psycholog

Justyna Litke-Krzyżaniak – psycholog, psychoterapeuta

Karolina Drelich – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Tamara Zieńkowicz – pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

Alicja Tomczak-Mirecka – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Diana Stołowska – mediator

Anna Bielida – psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta

 

Stacjonarnym superwizorem kadry psychoterapeutycznej jest

lek. med. Jeremi Kośmicki – psychiatra, psychoterapeuta, certyfikowany superwizor PTPPd

Więcej informacji na temat naszych specjalistów znajdą Państwo poniżej . . .


Dr Błażej Karwat – psycholog

tel.: 798-811-140

Ukończyłem studia socjologiczne i psychologiczne. Uczestniczyłem w szkoleniach specjalistycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy psychologicznej i psychoterapii. Ukończyłem kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej. W 2013 roku w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uzyskałem stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu.

Doświadczenie w pracy klinicznej zdobyłem podczas pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz podczas pięcioletniego okresu pracy w szpitalnych oddziałach klinicznych. Od 2000 roku prowadzę treningi umiejętności społecznych, szkolenia skierowane do specjalistów. Przez okres 10 lat byłem związany z kuratelą sądową. Od 2009 opiniuję jako biegły psycholog dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji klinicznej w Klinice Psychiatrii PUM. Pracuję na Oddziale Neurologii SPZOZ MSWiA w Szczecinie

Pracę swoją poddaję regularnej superwizji. Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, dorosłych oraz terapię rodzinną i par. Interesuję się psychologią sądową, psychoterapią, neuropsychologią kliniczną, w tym neuropsychologią rozwojową.


Agnieszka Śmiechowska – psychoterapeuta, socjoterapeuta

koordynatorka Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego 

tel.: 604 406 936, e-mail: a.j.smiechowska@gmail.com

Ukończyłam studia socjologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Wcześniej specjalizowałam się w zakresie Doradztwa Psychospołecznego oraz Socjologii Kultury. Ukończyłam specjalistyczne Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, oraz  Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – obie rekomendowane przez PTP i spełniające wymogi Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zdobywałam pracując min. w Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego przy Stowarzyszeniu „Stricte”, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J.Korczaka w Szczecinie oraz realizując zadania socjo- i psychokorekcyjne w ramach projektów konkursowych Gminy Miasto Szczecin. Od 11 lat jestem trenerem i szkoleniowcem realizującym programy terapeutyczne i rozwojowe.  Pracuję na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży, dorosłych oraz par i terapię grupową. Specjalizuję się w pomocy osobom  w sytuacjach kryzysowych poszukującym wsparcia i lepszego rozumienia siebie i swoich problemów. Pracuję pod stałą superwizją psychoterapeutów i superwizorów rekomendowanych przez PTPPd – Jeremiego Kośmickiego i Pawła Glity.


Anna Kurnatowska – psycholog, psychoterapeuta

tel.: 668 385 895, e-mail:  akurnatowska.psych@gmail.com

006 (1)

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyłam studia licencjackie: Doradztwo Psychospołeczne oraz studia magisterskie: Socjologia oraz kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam szkolenie podstawowe z zakresu psychoterapii  w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

W Centrum Rozwoju Psychicznego w Szczecinie prowadzę terapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par. W ramach działalności w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte” prowadzę zajęcia warsztatowe z młodzieżą dotyczące min. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu. Biorę udział w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących terapii i diagnozy.


Elżbieta Brodnicka – psycholog

tel.: 501 746 870, e-mail: ebrodnicka@wp.pl

e

Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2006 roku. Odbyłam dwa moduły specjalizacyjne: Psychologia Kliniki Psychiatrii oraz Psychologia Oddziaływania – Model Integracyjny w Psychoterapii. Brałam udział w wielu szkoleniach i konferencjach (m. in. „Wygrać z depresją”, Okręgowej Izby Lekarskiej, Psychologiczna ekspertyza sądowa”  Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Dra Jana Sehna w Krakowie, „Podstawy pracy psychologa w jednostce wojskowej” Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Integratywną psychoterapię zaburzeń lękowych” Polskiego Instytutu Psychotereapii Intergratywnej). Posiadam również certyfikat z Neurolingwistycznego Programowania na poziomie praktyka.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, Ośrodku Wychowawczym dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Polskim Związku Niewidomych, Podgórskiej Poradni Lekarskiej, Krakowskim Ośrodku Programów Profilaktycznych. Prowadziłam warsztaty, szkolenia oraz wykłady z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju osobistego, profilaktyki narkomanii itp.  Prowadziłam rozwojowe warsztaty dla kobiet, brałam udział w Rozwojowym Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron w Krakowie.

Aktualnie pracuję jako konsultant dowódcy do spraw profilaktyki psychologicznej w jednostce wojskowej w Szczecinie, gdzie poza szeroką profilaktyką psychologiczną zajmuję się żołnierzami (głównie uczestnikami misji zagranicznych) i ich rodzinami. Jestem również biegłym sądowym wpisanym na listę biegłych Sądu Okręgowego w Szczecinie. W Stowarzyszeniu Stricte zajmuję się głównie poradnictwem psychologicznym osób w depresji, zaburzeniach lękowych, PTSD, kryzysie, utracie sensu życia i żałobie.


Justyna Litke-Krzyżaniak – psycholog, psychoterapeuta

tel.: 502 693 018

Ukończyłam pięcioletnie studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na poznańskiej uczelni ukończyłam także Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Jestem również absolwentką Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie jestem uczestnikiem Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (ukończyłam trzy lata z czterech), swoją pracę terapeutyczną superwizuję u psychoterapeutów z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Brałam udział w wielu specjalistycznych szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog w Jednostce Wojskowej nr 2901, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym oraz Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym, gdzie pracuję od 2010 roku aż do dziś. Od kilku lat zajmuję się także opiniowaniem jako biegły sądowy psycholog . Udzielam porad i konsultacji psychologicznych, prowadzę terapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży.


Karolina Drelich – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

tel.: 600 037 776

dac790b85d

Ukończyłam psychologię o spec. psychologia kliniczna. Jestem absolwentką pedagogiki, socjologii oraz doradztwa psychospołecznego. Odbyłam specjalistyczne szkolenie z zakresu socjoterapii i psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W pracy psychologicznej integruję wiedzę wynikającą z wszechstronnego wykształcenia. Posiadam przygotowanie do pracy indywidualnej jak i grupowej. Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Szczecinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą uzyskałam pracując w placówkach oświatowych. Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi, przewlekle chorymi somatycznie w Domu Pomocy Społecznej.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, prowadzę terapię indywidualną. Jestem trenerem tzw. kompetencji miękkich, prowadzę warsztaty i szkolenia rozwoju osobistego. Aktualnie uczestniczę w rekomendowanym przez PTP szkoleniu dla psychoterapeutów w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej KCP w Krakowie. Pracuję pod stałą superwizją superwizorów z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Tamara Zieńkowicz – pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

tel.: 695 426 806 , e-mail: tamara.zienkowicz@o2.pl

12721579_546172772214432_1957128570_n Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego (socjologia zachowań ludzkich), ukończyłam też Podyplomowe Studia Pedagogiczne. Odbyłam specjalistyczne szkolenie z zakresu socjoterapii w Pomorskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie uczestniczę w rekomendowanej przez PTP Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Swoją pracę terapeutyczną superwizuję u psychoterapeutów z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Moją pasją jest dla mnie prowadzenie psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, która prowadzę z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem.

Alicja Tomczak-Mirecka – psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

tel: 506 136 232

Alicja Mirecka - Tomczak

Jestem absolwentką psychologii UAM, ukończyłam specjalność kliniczną.

Zdałam „Test 101” z Analizy Transakcyjnej, oraz odbyłam szereg szkoleń z tego zakresu. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w PCP. Rozpoczynam ostatni rok nauki w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne szkole psychoterapeutycznej (KCP). Jestem członkiem Stowarzyszenia PTPPD.

Moją pracę poddaje regularnym superwizjom u rekomendowanych przez PTPP superwizorów. W Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych oraz  psychoterapią  i socjoterapią dzieci i młodzieży.

 


Diana Stołowska – mediator

 tel.: 607 644 531, email: stolowska@hotmail.com

Diana StołowskaMoje główne wykształcenie zdobyłam na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku administracja. Idea mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów tak dalece mnie zafascynowała, że postanowiłam zdobyć solidne podstawy teoretyczne i praktyczne do wykonywania tego zawodu na Uniwersytecie Ekonomicznym podczas studiów podyplomowych „Mediator”. Studia te dały mi doskonałą okazję do podglądania pracy najlepszych mediatorów we Wrocławiu. Staż mediatora przygotowujący mnie do wykonywania zawodu odbyłam w najstarszym wrocławskim ośrodku mediacyjnym DOM. Praktykę mediatora odbyłam prowadząc mediacje cywilne, gospodarcze i jako mediator w sprawach karnych. Aktywnie propagowałam też ideę mediacji na Politechnice Wrocławskiej gdzie prowadziłam szkolenia i warsztaty z zakresu mediacji, rozwiązywania sporów gospodarczych, negocjacji i komunikacji. Jestem mediatorem nie tylko z wykształcenia ale głównie z przekonania, że powszechna wiedza o mediacji i jej zaletach w rozwiązywaniu sporów pozwala na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, gdzie ludzie biorą odpowiedzialność za swoje konflikty i sami starają się je rozwiązać.

Każde spotkanie z ludźmi, którzy chcą się dowiedzieć czegoś na temat mediacji jest dla mnie najprzyjemniejszym spotkaniem, do którego szczerze zachęcam…

Dzięki mediacji odchodzimy od NIE i dochodzimy do TAK.


Anna Bielida – psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta

tel.:  503 174 715, e-mail: bielida-portal@wp.pl

zdjecie-na-stroneJestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam psychologie – specjalność kliniczna. Ukończyłam 4-letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jestem absolwentką Psychotraumatologii na SWPS w Warszawie. Ukończyłam podstawowe szkolenie z podejścia terapeutycznego EMDR – szkolenie prowadziła Anna Rita Verardo. Szkolenie jest rekomendowane przez EMDR EUROPE, kończy się uzyskaniem certyfikatu EMDR-Basic Training Level 1 i upoważnia do prowadzenia terapii metodą EMDR.

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując od 17 lat w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie. A także prowadząc szkolenia z zakresu psychologii i psychotraumatologii. Swoją pracę systematycznie superwizuje u dr Elżbiety Zdankiewicz – Ścigały – SWPS Warszawa

W Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE zajmuję się profesjonalną pomocą w osiągnięciu utraconej równowagi psychicznej i odnalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji za pomocą terapii. Prowadzę terapię indywidualną dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Pracuję w podejściu EMDR – jest to terapia, która integruje elementy standardowych technik terapeutycznych. Pozwala pomóc osobom z problemami o podłożu lękowym. Szczególnie zalecana jest w przypadku zaburzeń zapoczątkowanych przez wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne, traumy  Jest jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.


STRIKCIORR (2)

Dodaj komentarz