Nasza organizacja powstała w 1998 roku w środowisku studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2001 r. naszą działalność zarejestrowaliśmy w Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Przez lata skupialiśmy się wokół działań społecznych, w szczególności profilaktycznych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i mających na celu niesienie pomocy potrzebującym. Współpracowaliśmy z różnymi instytucjami i organizacjami. Stawiamy na kreatywność, interdyscyplinarne podejście do rozważanych zagadnień, otwartość na idee i współpracę.

STRICTE z łacińskiego „ściśle”, „dokładnie”.

System – stawiamy na systemowe rozwiązania

Tolerancja – jest gwarantem wspólnoty

Radość – towarzyszy nam

Inicjatywa – od niej wszystko się zaczęło

Charakter – wyróżnia nas z tłumu

Twórczość – na każdym kroku

Energia – napędem działania

 

Jeśli nasze idee są Tobie bliskie nawiąż z nami kontakt.


STRIKCIORR (2)


Statut Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE

Deklaracja członkowska Stowarzyszenia STRICTE (PDF)

KRS STRICTE